Zdravý život
Irisdiagnostika   Detoxikace EAM
 Detoxikace EAM

  Vyšetření přístrojem Salvia
  Řízená detoxikace organismu je netoxická léčebná metoda, bez jakýchkoliv vedlejších účinků, při které jsou postupně a cílené z organizmu odstraňovány nežádoucí látky. Vychází z celostního přístupu při léčbě, uvažuje o lidském těle jako o celku, kde vše souvisí se vším, jeden orgán ovlivňuje druhý a může to být jak negativně, tak pozitivně. Příčinu vzniku nemocí vidí skrytu v orgánech, které jsou zatíženy stresem, metabolity ze stravy, mikrobiálními ložisky, pozůstatky virů a bakterií po prodělaných onemocněních, plísněmi, těžkými kovy, léky, pesticidy, radioaktivními a chemickými látkami. Každý člověk se rychleji či pomaleji zanáší těmito toxiny, které postupně poškozují přirozený chod orgánů, buněk, nervů, hormonů a tím pádem veškerých tělesných pochodů.
   Při vyšetření je s pomocí měřícího přístroje Salvia EAM, počítačového programu a testovacích ampulí možné zjistit, jaké konkrétní toxiny nás zatěžují a na jakých orgánech jsou tyto umístěny. Při jejich odstraňování jsou používány speciální preparáty (informatika) vyrobené informační holografickou technologií. Preparáty využívají schopnost imunitního systému řídit běh v našem organizmu. Je možné navést detoxikačními preparáty imunitní systém na konkrétní toxiny a ten je dokáže odstranit.
  Touto metodou jsou dosahovány výborné výsledky např. při léčbě imunitních poruch, astmatu, častých nachlazení, alergií, ekzémů, trávících, kloubních, gynekologických a urologických potíží, ale i jiných zdravotních problémů.

Probíhá
Délka vyšetření
Místo
Provádí
Cena
Objednání
Omezení
:  1x za měsíc
:  20 min
:  Zdravý život, Lidická 26, Brno
:  Jaroslav Krejčí
:  ZDARMA !!! (vratná záloha 100,- Kč)
:  nutné předem osobně nebo na tel.: 549 240 056
:  děti až od 5 let

Jaroslav Krejčí vede v Brně na Jakubském náměstí Poradnu celostní medicíny, která je jedním z akreditovaných detoxikačních center MUDr. J. Jonáše.

Jak a kdy jste se dostal k detoxikační medicíně?
  J.K.: S detoxikační medicínou MUDr. J. Jonáše jsem přišel do kontaktu na podzim roku 2003 jako klient Body centra v Brně. Při zjištění, jakým způsobem tato metoda funguje, jsem pochopil, že se jedná o způsob léčby, který nemá zatím ve světě obdoby. A protože jsem byl již od mládí otevřený alternativním směrům léčby (homeopatie, reflexní terapie, byliny) a mým dlouhodobým přáním bylo pomáhat lidem na cestě ke zdraví, ještě téhož roku jsem si zakoupil měřicí přístroj Salvia s testovacími sadami a začal princip detoxikační léčby studovat. Zvládnout dobře tuto metodu není lehké, ale stojí za vynaložené úsilí. Poprvé ve svém životě jsem hrdý na svoji práci. Má smysl, je vidět účinek a pomáhá všem bez rozdílu věku.
V čem vidíte klady detoxikační medicíny ve srovnání s medicínou klasickou?
  J.K.: Zásadní rozdíl je ten, že běžná medicína, na rozdíl od řízené detoxikace, neodstraňuje příčinu zdravotních potíží. Navíc již jen užíváním běžných chemických léků je mnohdy vyvoláno množství dalších zdravotních potíží, zatím co detoxikační preparáty nemají vedlejší negativní dopad na zdraví a jsou schopny cíleně odstranit toxické zátěže. Co se týká diagnostiky toxických zátěží, jsou možnosti klasické medicíny značně omezené, efektivita je nízká, testování je časově i finančně nákladné. Těžko můžeme od klasických postupů léčení očekávat zjištění, zda jsou na tkáních těžké kovy, radioaktivní či chemické látky, pesticidy nebo antibiotika. Detoxikační medicína může velmi jednoduchým a rychlým způsobem diagnostikovat nejenom jmenované zátěže, ale i celou řadu dalších, jako je zátěž mikrobiálního původu (borelie, chřipkové viry atd.), stresové příčiny, metabolické poruchy, autoimunitní proces a další, a to na kterémkoli orgánu. Máme díky měřicímu přístroji a počítačovému programu nepředstavitelně více možností k přesnému testování, zjištění jsou okamžitá, aktuální pro daný okamžik a zdravotní stav testované osoby. Najít příčinu zdravotních potíží považuji za základ následné terapie.
Ze kterých případů jste měl největší pocit radosti a uspokojení?
  J.K.: Mám radost, když po návštěvě klienta začínají přicházet i ostatní členové jeho rodiny. Když paní, která má již mnoho let diabetes mellitus, přijde po třetí detoxikační kúře s dobrým pocitem, protože má mnohem nižší hladinu cukru a paní doktorka nevěřícně dává přetestovat vzorky. Jsem spokojený, protože díky detoxikaci se podařilo další klientce odstranit letitý ekzém na nohou. Raduji se společně s rodiči, jejichž dětem preparáty účinně zabírají a zbavují je alergií a imunitních poruch. Vidím značné pozitivní změny nejen po stránce tělesné, ale i duševní, a to jak u klientů, tak u svých nejbližších.
Se kterými preparáty máte nejlepší zkušenosti?
  J.K.: Není možné vydělit nějaký preparát z celé té řady, která je k dispozici. Výborné zkušenosti mám se všemi preparáty. Ale zásadní pro detoxikaci považuji preparáty řady Dren. Každý ve své sféře detoxikuje ty tkáně, které je potřeba. Rád se však zmíním o preparátech, které pomáhají všem lidem beze zbytku, ať již trpí jakoukoli zdravotní indispozicí. Jsou určeny k detoxikaci mysli, odstraňování negativních mentálních programů, stresu. Myslím, že každý z nás je zatížen stresujícími okamžiky z průběhu celého života, které bývají i jednou z příčin vzniku nemoci. Bez pomoci preparátů Streson, No-Degen a Emoce bychom byli zatíženi i nadále a bez nich si celostní očistu organizmu nedokáži představit. S obdivem sleduji jejich nepopiratelný a skvělý účinek na mysl nejen u klientů, ale i u sebe.
  Dá se říci, že všechny úspěchy mi přinášejí pocit uspokojení. Klienti, kteří vydrží a nevzdají kvůli netrpělivosti detoxikaci po první kúře, nejsou nikdy zklamáni.
 
 právě teď obsahuje

 • výrobků

 
 nejbližší termíny:

 • Detoxikace EAM
 • Irisdiagnostika

 
 Brno, Jaselská 8

 • týdenní menu zde

 
 Centrum zdraví
          a harmonie

 • více zde


© 2002-2007 Zdravý život