Zdravý život
otevírací doba fotogalerie
pro děti občerstvení   člen svazu Pro-Bio
 Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO


Jsme členy Svazu PRO-BIO ekologických zemědělců, producentů a prodejců biopotravin.  Prodejny registrované Svazem PRO-BIO jsou sdruženy v odborné sekci prodejců, kterou vede správce sekce. Hlavním cílem spolupráce mezi Svazem a členskými prodejnami je společná propagace ekologického zemědělství a biopotravin, odbyt bioprodukce členů svazu a zvyšování povědomí spotřebitelské veřejnosti o ekologickém zemědělství, jeho přínosech pro životní prostředí a jeho produktech. Prodejny se zavazují řídit se svazovými směrnicemi pro prodejce biopotravin.
  Svaz PRO-BIO usiluje o to, aby členské prodejny biopotravin byly pro zákazníky jasně rozpoznatelnými prodejními místy s kvalitní obsluhou, širokým sortimentem biopotravin a informacemi o ekologickém zemědělství.
 
 právě teď obsahuje

 • výrobků

 
 nejbližší termíny:

 • Detoxikace EAM
 • Irisdiagnostika

 
 Brno, Jaselská 8

 • týdenní menu zde

 
 Centrum zdraví
          a harmonie

 • více zde


© 2002-2007 Zdravý život